Rakveres kõlab jälle meeslaul

Virumaa Teataja 23.11.1943, lk 4 Meestelaulu selts uuesti tegutsema, meeskoori võetakse uusi lauljaid Rakvere muusikaelu on elustumas uuee tegevusväljaga laülusõpradele. Praegu on nimelt asutamisel meeskoor, mille ümber on koondunud juba arvukalt meeslauljaid. Tegelikult on meeskoor tegutsenud juba paar kuud. Koori…

Rakwere saab omale tugewa meestekoori

Virumaa Teataja 11.12.1926 Läinud esmaspäewal peeti Rahwamajas Rakwere laulumeeste seltsi asutamise koosolekut, millest üle 30 inimese osawõtis. Wõeti wastu seltsi põhikiri ja waliti ajutine juhatus, kuhu kuuluwad hrad Blaubrik, R. Suurmann, Purri ja Laredei. Harjutusi peetakse esialgu 1 kord nädalas.…

Meeskoor wajab lauljaid

Virumaa Teataja 26. aprill 1935 lk 3 Rakwere laulumeeste seltsi koor wõtab osa 1935. a. kahest laulupeost. Rakwere !auluharrastaiate peres tuntakse juba mõnda aega puudust meestelaulu järgi, missugusel alal kohapeal wiimastel aastatel walitses peaaeau täieline waikus. Samal ajal teistes linnades,…

Restart, meeskoor!

Nüüdseks on peaaegu pool aastat möödas Meeskoor Rakvere 65. sünnipäeva tähistamisest meestelaulukontserdiga “Ma otsin teed”. See püsib meie mälus meeleoluka ja mitmekesise üritusena pungil täis saalile. Vahepeal on juhtunud mõndagi. Teeotsingud aga jätkuvad. Kuigi paljud uskusid, et selle kontserdiga saab…

Rakvere ansambel tuli Naissoo-konkursil teiseks

Laupäeval (28. märtsil 2015) Põltsamaal toimunud V üleriigilisel vokaalansamblite võistlusel “Naissoo laulud” tuli segaansamblite kategoorias teiseks Rakvere ansambel Ah, KaEl ja HaLe MaJa, ansambli kunstiline juht Jaanus Nurmoja tunnistati võistluse parimaks lauluseadjaks. Žürii hindas segaansamblitest parimaks ning ühtlasi kogu võistluse…